NameDescriptionTypeAdditional information
PhoneNumber

Số điện thoại di động được nạp tiền

string

None.

TelcoCode

Mã nhà mạng (tương ứng ProviderCode)

string

None.

Amount

Mệnh giá thẻ nạp

integer

None.

PaymentMethodId

Id của phương thức thanh toán

string

None.